Hướng dẫn phá pass ShadowDefender dành cho mọi WINDOWS !Dành cho các bạn đã cài mà quên pass!Nhớ đừng dùng vào mục đích xấu!!

-Boot vào win mini xp : có nhiều cách : dùng CD hirent boot, dùng usb, dùng mini có sẵn trong win,....

-Chạy avast Registry editor (hoặc 1 phần mềm chỉnh sửa registry bất kì) có sẵn trong win mini xp,xóa key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Shadow Defender

-Xóa file diskpt0.sys trong ổ C và trong các ổ đĩa khác (ổ nào đóng băng thì mới có file này)

-Xóa thư mục C:\Program Files\Shadow Defender

-Khởi động lại máy thế là xong .Bạn có thể cài đặt lại ShadowDefender và đặt lại pass tùy ý!